1989

NIR 1 / 1989

NIR 2 / 1989

Retsbeskyttelse af genteknologisk udvikling af planter og dyr

Legal Protection of Gene Technological Development of Plants and Animals

Mogens Koktvedgaard

Vad då importrätt? Patent- och mönsterrätt vid en konkurrensrättslig skiljeväg

What about Rights of Import? Patent and Design Law at a Competition Law Route of Separation

Gunnar Karnell

Das Madrider Markenabbkimmen über die Internationale Regisrierung von Marken

The Madrid Trade Mark Treaty on the International Registration of Trade Marks

Hans Peter Kunz-Hallstein

Valgmuligheder for Danmark og konsekvenser af dansk tilslutning til internationale varemærkeregistreringssystemer

Options and Consequences for Denmark of a Danish Adherence to International Trade Mark Registration Systems

Lise Østerborg

Forhandlingene om ny GATT-avtale og dens betydning for det industrielle rettsvern

The Negotiations on a New Gatt-Agreement and its Implications for the Industrial Property System

Jørgen Smith

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 4 / 1989

Anföranden och inlägg m. m. vid det XX nordiska mötet för industriellt rättskydd den 21–23 augusti 1989 i Imatra

Statements and Contributions etc. at the XX Nordic Conference on Protection of Industrial Property Aug. 21–23, 1989 at Imatra

I. Det internationella skyddet för integrerade kretsar

The International Protection of Integrated Circuits

II Förhandlingarna om nytt GATT-avtal och dess betydelse för det industriella rättsskyddet

The Impact of the GATT-Negotiations on Industrial Property Law

III. Rättsliga och praktiska problem i samband med införandet av skydd för genteknisk utveckling av växter och djur

The Legal Protection of the Gene-Technological Development of Plants and Animals

IV. Kodakregeln

The Kodak Principle