Artiklar av Keijo Heinonen

Debatt. Högsta Domstolen och uppfinningsavseende ogiltighet av patent | NIR 3/1993

Debate. Questions of Litigation in Patent Nullity Cases

Litteratur | NIR 4/1991

Literature

Notiser | NIR 2/1989

News Items

Det XIX nordiska mötet för industriellt rättsskydd – rapport och resolutioner | NIR 4/1986

The XIX Nordic Congerence on the Protection of Industrial Property – Report abd Resikutions