Förfarande för peer review (referentgranskning)

NIR tillämpar ett förfarande med så kallad dubbel-blind peer review. Det innebär att artikelförfattaren inte får kännedom om vem som har granskat artikeln och att granskaren inte har kännedom om vem som har författat artikeln. Det medför att granskaren inför sin peer review får en anonymiserad version av artikeln.

I peer review-granskningen ingår att granskaren tar ställning till följande:

  1. Om artikeln och dess tema är relevant för publicering i NIR,
  2. Om artikeln har tillräcklig "vetenskaplig" höjd, inklusive nyhetsvärde,
  3. Om artikeln behöver ändras, justeras eller uppdateras etc. på något sätt för att uppnå kravet i 2, och
  4. Om granskaren har andra synpunkter på artikeln, inklusive formalia, struktur m.m., som författaren bör beakta.