2019

NIR 1 / 2019

Immaterialrättens utveckling i Finland 2016–2018

The developments of intellectual property in Finland 2016–2018

Åsa Krook, Saara Ylisalmi

Behörig domstol enligt den finska lagen om företagshemligheter – en ovanlig lösning

Competent court according to the Finnish Act on Trade secrets – an unusual solution

Max Oker-Blom

Den fjärde industriella revolutionen – en immaterialrättslig introduktion

The fourth industrial revolution and intellectual property rights

Daniel Westman

Framtida förändringar för immaterialrättsombud

Future evolutions for attorneys in intellectual property

Valter Gran, Richard Wessman

NIR 2 / 2019

NIR 3 / 2019

Redaktören

The Editor

Hva er ”rimelig godtgjøring” for en arbeidstakeroppfinnelse i følge Meklingsnemnda?

What amounts to ”reasonable remuneration” for an employee’s invention according to the Norwegian Mediation Board?

Per Kaare Nerdrum

Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler?

How effective are the Enforcement Rules in the Norwegian Copyright Act?

Irina Eidsvold-Tøien, Monica Viken

Kommentar til Højesterets dom af 30. oktober 2017 (UfR 2018.516H): Er offentlig afspilning af CD’er og musik downloadet lokalt til brugerens enhed overføring til almenheden eller direkte offentlig fremførelse?

A comment on the judgement of the Danish Supreme Court of October 30th 2017 (UfR 2018.516H). Is public playback of CDs and music downloaded to the user’s device a communication to the public or a public performance?

Dan Stausholm Nielsen

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2019

The international development of intellectual property during the first half of the year 2019

Henry Olsson