Kontakt

Chefredaktör och ansvarig utgivare

jur.dr Johan Axhamn
Institutionen för handelsrätt
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080
220 07 LUND

E-post: johan.axhamn@nir.nu

Vice redaktör/Webbredaktör

Linnea Harnesk
Westerberg & Parters Advokatbyrå AB, P.O Box 3101, 103 62 Stockholm

E-post: linnea.harnesk@nir.nu
Telefon: 0766 - 170 846

Landsredaktörer

Docent, jur. dr Stojan Arnerstål
Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm
tel: +46-10-6143056
mobil: +46-70-7143056
e-post: stojan.arnerstal@vinge.se

Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen
Institutt for privatrett, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
tel.: +47-22859357
e-post: hlirgens@jus.uio.no

Prof. Katja Weckström
University of Eastern Finland, P.O. Box 111, 80101 JOENSUU, FINLAND
telefon: +358-505293839
e-post: katja.lindroos@uef.fi

Professor Thomas Riis
Karen Blixens Plads 16, DK-2300 København S
tel.: +45-353-23122
e-post: thomas.riis@jur.ku.dk

Jur.dr. Rán Tryggvadóttir
e-post: ran@lmbmandat.is