Kommande webbinarier

Det finns just nu inga kommande webbinarier

Tidigare webbinarier

2021-10-26

The Nordic Intellectual Property Law Review organises a webinar on the topic of Intellectual Property and Sustainable Development

Pris: 400 kr exkl. moms

The Nordic Intellectual Property Law Review organises a webinar on the topic of


Intellectual Property and Sustainable Development


A topic of increasing interest and relevance is how and to which extent Intellectual Property (IP) rights can play a role in tackling the challenge of securing sustainable development. How may the core objective of IP rights to promote innovation and development of new knowledge align with the UN Sustainable Development Goals? A new anthology – Intellectual Property and Sustainable Markets – published by Edward Elgar and edited by professors Inger Ørstavik and Ole-Andreas Rognstad (University of Oslo), collects contributions on this subject by renowned scholars.


At the webinar of 26 October, professors Ørstavik and Rognstad, will present the major findings in the anthology. This will be followed by comments and a joint discussion.


Time and place: Tuesday 26 October from 12:00 to 13:00. Registration is mandatory. Zoom link and invoice will be sent out after registration. (Students and doctoral candidates may participate for free).


Fee: 400 SEK, excl. VAT (if applicable)


Comments: Prof. Sanna Wolk, KTH/Cirio Advokatbyrå, and Dr. Peter
Gottschalk, Senior Lecturer, Lund University


Moderator: Linnea Harnesk, Associate, Westerberg & Partners
Inbjudan i pdf finns här

Presenatation from the webinar can be found here: rognstad ørstavik nir 20211026.pdf

2021-06-10

Lojalitetsplikt inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet

Pris: 400 kr exkl. moms

Tidskriften NIR  - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd - arrangerar ett webbinarium på temat


Lojalitetsplikt inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet


Med lojalitetsplikt avses olika typer av skyldigheter som avtalsparter kan ha inom ramen för sitt avtal. Det kan till exempel handla om att hålla varandra informerade om förhållanden som har betydelse för avtalet och dess uppfyllande, men även skyldighet att avstå från konkurrerande verksamhet. De närmare förutsättningarna och gränserna för lojalitetsplikten kan variera, bland annat beroende på avtalsföremålet. Vid webbinariet den 10 juni kommer vi att titta närmare på lojalitetsplikten inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet.


Tid och plats: torsdag 10 juni 12:00-13:15 via Zoom. Länk skickas ut efter anmälan.


Inledningstalare

Professor Petra Sund-Norrgård, Helsingfors universitet: Allmänt om lojalitetsplikt i licensavtal

Professor Bengt Domeij, Uppsala universitet: Hanterar lojalitetsplikten möjligheten/risken att licenstagaren utvecklar en produkt som ligger utanför det licensierade patentet eller att licensgivaren gör en förbättring och därefter börjar konkurrera med licenstagaren?

Professor Morten Rosenmeier, Köpenhamns universitet, tillsammans med Anders Sevel Johnsen, Dansk Journalistforbund: Ophavsmandens loyalitetspligt

Moderator
: professor Jan Rosén, Stockholms universitet


Inbjudan till webbinariet finns även som pdf-fil här.

2020-11-27

NIR Seminar via Zoom: Concurrent Liability in Contract and Intellectual Property Law

Schovsbo & Riis, NIR 1/2018: Kontrakt- og immaterialretlig konkurrence ved krænkelse af vilkår i licensaftaler om immaterialretligheder
Riis & Schovsbo, NIR 3/2020: Har ophavsretten udkonkurreret aftaleretten? Betydningen af EU-Domstolens dom i sag C-666/18 (IT Development SAS)