Notiser för 'EU'

The contractual protection of authors in Copyright in the Digital Single Market Directive – does the reality live up to the expectations? NIR2019W16

Lagförslag | EU

The EU copyright law names the author as owner of exclusive rights and as the subject through whose free and creative choices the protected subject matter comes into existence. It is also the life (and death) of the author, which determines the length of copyright protection and it is the high level of protection of, specifically, authors, that has guided many of the recent CJEU decisions when defining the scope of the exclusive rights.

Första svenska GDPR-avgiften – ansiktsigenkänning för närvarokontroll av elever NIR2019W15

Rättsfall | Sverige

Datainspektionen har beslutat att Skellefteå kommun ska betala 200 000 kronor i administrativ sanktionsavgift enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Sådana avgifter har förekommit i flera andra medlemsstater sedan förordningen blev tillämplig den 25 maj 2018, men det är första gången en sanktionsavgift enligt GDPR tas ut i Sverige.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom i Daniel Wellington-målet NIR2019W13

Rättsfall | Sverige

Patent- och marknadsöverdomstolens dom från den 22 mars i år rörande brukskonst i form av armbandsur

Företag riskerar GDPR-avgifter i miljardklassen för bristande informationssäkerhet NIR2019W12

Lagförslag | Sverige

För något mer än ett år sedan, den 25 maj 2018, blev EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämplig i Sverige och alla andra medlemsstater.

The modern Church of Copyright. A short story of preserving access to humour in Sweden. NIR2019W11

Lagförslag | Sverige

Trial by combat is futile without Excalibur.

Innebär Tribunalens avgörande i T-307/17 slutet för Adidas ikoniska tre ränder? NIR2019W10

Rättsfall | EU

Den 19 juni 2019 meddelade Tribunalen dom i det uppmärksammade Adidas-målet (Tribunalens dom den 19 juni 2019 i mål T‑307/17 adidas AG v. EUIPO). De ikoniska tre ränderna som pryder många av Adidas produkter har tidigare gett upphov till varumärkesrättsliga tvister världen över. I ett fall i EU-domstolen tog Adidas strid mot H&M:s användning av ett motiv med två ränder, vilket Adidas menade utgjorde varumärkesintrång och en urvattning av de ikoniska tre ränderna som varumärke (EU-domstolens dom den 10 april 2008 i mål C‑102/07 adidas v. H&M m.fl.).

Marknadsdomstolen i Finland ansåg inte att televisionsutsändning i kabelnät var vidaresändning enligt upphovsrättslagen NIR2019W9

Rättsfall | Finland

Frågan i marknadsdomstolens avgörande 285/19 (dnr 2018/29), som meddelades den 18 juni (2019) var om Telia Finland Abp:s överförings- eller sändningsverksamhet via nätverk utgjorde sådan överföring till allmänheten som avses i upphovsrättslagen 25 h § och 25 i § och som ger upphovsrättsinnehavaren rätt till ersättning.

The End of Memes? Legislation Implementation Possibilities of Article 17 DSM Directive NIR2019W8

Lagförslag | Sverige

When you play a game of thrones you win or you die.

Kommentar om KitKat NIR2019W2

Rättsfall | EU

Frågan om var gränserna går beträffande skyddet för tredimensionella varumärken har sysselsatt jurister under lång tid. En del i att utkristallisera vad som gäller har framkommit i en dom som kom från EUD den 25 juli 2018, KitKat (förenade målen C-84-85/17 P och C-95/17 P).