1984

NIR 1 / 1984

Sveriges Radio-företagens nya avtal 1983 om förfoganderätten till anställdas upphovsrätt

The New Agreement of 1983 Concerning the Swedish Radio Companies' Right to have the Copyright of their Employees at their Disposal

Ulf Peyron

Lægemiddelspatenters beskyttelseomfang

Protection Provided by Pharmaceutical Patents

Torsten Nøgaard

Indledende bemærkninger til indførelse af brugsmønsterbeskyttelse i Danmark

Some Remarks Concerning Introduction of Protection for Utility Models in Denmark

Lise Østerborg

Nytt från den svenska upphovsrättsutredningen

News from the Swedish Copyright Commission

Roland Halvorsen

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 2 / 1984

Upphovsrätt till datorprogram

Copyright to Computer Programs

Gunnar Karnell

Musikanvändning i musik- och radiohandeln. En praktisk upphovsrättsfråga

The Use of Music on the Music and Radio Market. A Practical Question of Copyright

Stig Strömholm

Ophavsretlig beskyttelse af fotografier?

Copyright Protection of Photos? English Summary

Jørgen Blomqvist

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 4 / 1984