Artiklar av Stig Strömholm

Upphovsrättslagen - rötter och grenverk | NIR 2/2011

The Copyright Act - its roots and branches

Upphovsrätten som nationell disciplin – exemplet droit moral | NIR 6/2005

Copyright as a national discipline – the moral rights as an example

Litteratur | NIR 4/2005

Literature

Det rör på sig. En konferens om immaterialrätt och internationell privaträtt | NIR 3/2004

It is moving. A conference about intellectual property law and international private law

Upphovsrätten och den internationella privaträtten – ett sent men ofrånkomligt möte | NIR 3/2003

Copyright and international private law – a late but unavoidable encounter

Litteratur | NIR 4/2001

Literature

Litteratur | NIR 2/1999

Literature

Litteratur | NIR 2-3/1985

Literature

Musikanvändning i musik- och radiohandeln. En praktisk upphovsrättsfråga | NIR 2/1984

The Use of Music on the Music and Radio Market. A Practical Question of Copyright

Notiser | NIR 1/1984

News Items