1991

NIR 1 / 1991

NIR 3 / 1991

Jurdiska aspekter på vad ett märke är värt; licensavgifter, skadestånd, varumärken i konkurser

Legal Aspects on the Value of Mark; Licence Fees, Damages, Trademark in Bankruptcy

Gunnar Karnell

Om kopieringsautomater og fremmed medhjælp

About Copying Machines and External Assistance

Peter Schønning

Några synpunkter i anslutning till den avslutade Bruksmönsterutredningen

Some Viewpoints Regarding the Disharged Investigation of Utility Models

Marianne Levin

Delar och helhet. Om skyddsomfång vid upphovsrättsligt skapande, särskilt med hänsyn till skapande med hjälp av datorteknik

About the Scope of Protection for Copyright Creativity, Especially regarding Creativity Applying Computer Technology

Per Jonas Nordell

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

NIR 4 / 1991