Artiklar av Max Oker-Blom

Behörig domstol enligt den finska lagen om företagshemligheter – en ovanlig lösning | NIR 1/2019

Competent court according to the Finnish Act on Trade secrets – an unusual solution

Affärsmodeller, ”Internet of Things” och immaterialrättsreglernas eventuella förändringsbehov – några reflektioner | NIR 1/2017

Business Models, ”Internet of Things”, and a Need for Alteration of the Regualtion of Intellectual Properties

Immaterialrättsutvecklingen i Finland 2010–2012 | NIR 1/2013

The Development of Intellectual Property Law in Finland during 2010–2012

Förlikningsförfarande som lösningsmetod vid immaterialrättstvister - finländska reflexioner | NIR 6/2010

Mediation as a method for intellectual property disputes - Finnish reflections

"Well known marks... and persons" - rättsdogmatiska och - ekonomiska synpunkter på välkända varumärken och "kändisars" integritetsskydd | NIR 3/2000

"Well known marks... and persons" - dogmatic and economic legal aspects on well known trademarks and the protection of the integrity of "celebrities"