Artiklar av Lone Prehn

Fair game? En sag om striber. Kommentarer til U 2006:600H | NIR 5/2006

Fair game? A case about stripes. Comments on U 2006:600 H 516

Kommentar til Højesterets dom af 25. marts 2004; | NIR 5/2004

A commentary to the decision of the Supreme Court of March 25, 2004;

Domænenavnskonflikter i Danmark – en oversigt | NIR 2/2003

Conflicts about domain names in Denmark – an overview