Artiklar av Mats Björkenfeldt

BMW, Volvoservice och en ström av böcker om varumärkesrätt | NIR 3/2017

BMW, Volvoservice, and a Stream of Monographs on Trademark Law

Offentlig konst mindre offentlig. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 april 2016 (NJA 2016 s. 212) | NIR 3/2016

Public Art Less Public. A Comment to The Decision by the Swedish Supreme Court of 4 April 2016 (NJA 2016 s. 212)

Litteratur | NIR 1/2016

Literature

Till frågan om varumärkets funktioner. Kommentar till Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon) | NIR 3/2014

On the Functions of Trade Marks. A comment to the decision by the Swedish Supreme Court of 9. July 2014 (T 301/12) (Mon.Zon)

Litteratur | NIR 5/2013

Literature

Ska varumärkesrätten vägledas av domarens moral eller av ett rationellt tänkande? | NIR 4/2012

Shall the Trade Mark Law be Lead by the Moral of the Judges, or by a Traditional Intellectual Property Thinking?

Litteratur | NIR 3/2007

Literature

Debatt | NIR 5/2006

Debate

Vikten av ett rättsekonomiskt tänkande. Synpunkter på Marianne Levins anmälan av Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheter | NIR 5/2006

The importance of thinking in terms of law and economics. Reflections on the review by Marianne Levin of Thomas Riis, Enerettiheder og vederlagsrettigheder

Varumärkesrättens gränser vid gränsen. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 1 april 2005 (Volvo) | NIR 4/2005

Trade mark law borders at the borders. Comments to the decision of the Supreme Court 1 April 2005 (Volvo)

Juridik, teknik och idéernas framtid | NIR 3/2002

Law, technique and the future of ideas