Artiklar av Magnus Hauge Greaker

Direktiv 2004/48/EF av 29. april 2004 om håndhevelsen av immaterielle rettigheter og norsk rett | NIR 6/2006

The directive 2004/48/EU of April 29, 2004, on the enforcement of intellectual property rights and Norwegian law

Felleskapspantet – Kan vi finne en samnordisk holdning? | NIR 1/2005

The Community patent – can we reach a joint Nordic understanding?