Artiklar av Dag Linde

Upphovsrättsliga överväganden med anledning av ett behov av inskanning av handlingar hos svenska myndigheter | NIR 4/2006

Copyright considerations in view of a need for scanning of documents in the hands of Swedish authorities

Om citaträtt – med anledning av Svea Hovrätts dom dec.-95, Dagens Nyheter mot Aftonbladet | NIR 2/1996

On the Right to Quote – as a Result of the Dagens Nyheter v. Aftonbladet Case in the Svea Court of Appeal in December, 1995