Artiklar av Magnus Tonell

Skadeståndspreskription vid intrång i det industriella rättsskyddet eller angrepp mot företagshemligheter | NIR 5/2011

Limitation of right to compensation for damage caused by infringement in industrial properties or violation of trade secrets

Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem | NIR 5/2009

VAT on copyright remuneration – a genuine problem

Ersättning för lidande eller annat förfång vid upphovsrättsintrång – särskilt om ersättningsberäkningen | NIR 3/2006

Compensation for suffering or other prejudice at copyright infringement – especially about the computation of the compensation