Artiklar av Anne Marie Sejersted

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2016–2018 | NIR 1/2019

The developments of intellectual property in Norway 2016–2018

Immaterialrettsutviklingen i Norge 2010–2012 | NIR 1/2013

The Development of Intellectual Property Law in Norway during 2010–2012