Articles by Bengt Domeij

200 år av svensk teknikhistoria tillgängliggjord | NIR 3/2022

Two hundred years of historic swedish technology made available

Krav på att få nyttja andras industriella data (som inte är personuppgifter) för att kunna utveckla AI-tjänster – en översikt | NIR 4/2021

Rights to use industrial data (non-personal data) held by others for developing AI-services – an overview

Den nya svenska lagen om företagshemligheter | NIR 4/2018

The new Swedish Act on the protection of trade secrets

Litteratur | NIR 5/2013

Literature

Patent och innovationsprocessens avtal | NIR 2/2012

Patents and the Contracts in the Innovation Process

Hävning av immaterialrättsöverlåtelse när köparen är insolvent - kommentar till NJA 2010 s. 617 (Texsun) | NIR 4/2011

Seizure of transferred intellectual property rights from an insolvent purchsaser. (A comment on the decision by the Swedish Supreme Court of 22 december 2010 (NJA 2010 s. 617) (Texsun)

Litteratur | NIR 5/2009

Literature

Ur svensk rättspraxis | NIR 5/2009

Swedish case law

Introduktion av läkemedelsgenerika och patenträttsligt utbjudande. Kommentar till NJA 2008 s. 1192 | NIR 5/2009

Market introduction of generic pharmaceuticals and offer for sale under patent law. A comment on the decision by the Swedish Supreme Court NJA 2008 p. 1192

Ur svensk rättspraxis | NIR 3/2009

Swedish case law

”Reach-through” krav – en kommentar till Patentbesvärsrättens dom den 19 december 2008 i mål nr 05-217 | NIR 3/2009

Reach-through claims – a comment on the decision by the Swedish Patent Court of Appeals of 19 December 2008 (05-217)

Svensk ekvivalenstolkning – en kommentar till Svea hovrätts dom den 30 november 2006 (DeLaval ./. Lely) | NIR 4/2008

Equivalence in Swedish interpretation – a comment on the decision of November 30, 2006, by the Svea Court of Appeal (De Laval ./. Lely)

Teknikreglering i forsknings- och utvecklingsavtal – särskilt vid stamcellsforskning | NIR 3/2004

Technology regulation in research and development agreements – especially as related to stem cell research

Litteratur | NIR 5/2003

Literature

Litteratur | NIR 1/2000

Literature

Översikt över EPO-praxis beträffande nyhet, uppfinningshöjd och medicinska förfaranden | NIR 2/1997

EPO Cases regarding Novelty, Inventive Step and Medical Processes

Är det hälsosamt med förbud mot patent på medicinska förfaranden? | NIR 1/1995

Is It Healthy to Prohibiy Patents on Medical Processes