Lojalitetsplikt inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet

Tidskriften NIR  - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd - arrangerar ett webbinarium på temat

Lojalitetsplikt inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet

Med lojalitetsplikt avses olika typer av skyldigheter som avtalsparter kan ha inom ramen för sitt avtal. Det kan till exempel handla om att hålla varandra informerade om förhållanden som har betydelse för avtalet och dess uppfyllande, men även skyldighet att avstå från konkurrerande verksamhet. De närmare förutsättningarna och gränserna för lojalitetsplikten kan variera, bland annat beroende på avtalsföremålet. Vid webbinariet den 10 juni kommer vi att titta närmare på lojalitetsplikten inom ramen för licensavtal på immaterialrättsområdet.

Tid och plats: torsdag 10 juni 12:00-13:15 via Zoom. Länk skickas ut efter anmälan.


Inledningstalare

Professor Petra Sund-Norrgård, Helsingfors universitet: Allmänt om lojalitetsplikt i licensavtal

Professor Bengt Domeij, Uppsala universitet: Hanterar lojalitetsplikten möjligheten/risken att licenstagaren utvecklar en produkt som ligger utanför det licensierade patentet eller att licensgivaren gör en förbättring och därefter börjar konkurrera med licenstagaren?

Professor Morten Rosenmeier, Köpenhamns universitet, tillsammans med Anders Sevel Johnsen, Dansk Journalistforbund: Ophavsmandens loyalitetspligt

Moderator
: professor Jan Rosén, Stockholms universitet


Pris:
400 kr exkl. moms (om tillämpligt)
Datum:
2021-06-10
Tid:
12:00
Antal platser:
300