Artiklar av Heikki Lehtola

Differens och förväxlingsbarhet i ljuset av handels- register- och firmalagen. | NIR 4/1985

Differences and Similatities and the Finnish Legislation on Trade Names