Artiklar av Håkan Sjöström

EG-varumärke – en redogörelse över kommissionens ändrade förslag till förordning. | NIR 2-3/1985

The EC Trademark – a Report on the Amended Commission Proposal

Notiser | NIR 4/1982

News Items