Artiklar av Michael Treis

1986 års revision av Tyska UWG – konsumentskydd eller strukturpolitik? | NIR 2/1988

The 1986 Revision of the West-German UWG – Consumer Protection or Structural Politics?