Artiklar av Per Schaumbberg-Müller

Klassregistreringens retsvirkninger i nyere dansk varemærkeret. | NIR 2/1988

The Legal Effect of Class Registration in Recent Danish Trade Mark Law

Videnskabeligt personales ophavsretlige stilling | NIR 3/1986

The Copyright Position for Employees in the Field of Science