Artiklar av Joanna Tillberg

Mönsterskydd i Europa – Kommissionens ändrade förslag | NIR 2/1996

Design Protection in Europe – The Amended Proposal of the Commission