Artiklar av Matilda Karlander

Utländskt firma - och varumärkesskydd i Sverige med utgångspunkt i Pariskonventionens artikel 8 | NIR 2/1999

Protection of foreign trade names an trademarks in Sweden from the viewpoint of article 8 of the Paris Convention

Ur svensk rättspraxis | NIR 1/1999

Swedish court decisions