Artiklar av Magdalena Jerner

Licensiering av programvara ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. | NIR 1/1999

Licensing of software from a copetiotion law perspective