Artiklar av Henrik A. Jensen

Sui generis rett - betydningen av begrepene "gjengivelse" og "viderebruk" med forutsetningen om en "vesentlig investering" vudert "kvalitivt og/eller kvantitativt" i databasedirektivet. | NIR 1/1999

Sui generis right - the meaning within the data base directive of the notions "extraction" and "reutalisation" with the prerequisite about a qualitatively and/or quantatively "substantial investment"