Artiklar av Torsten Bjørn Larsen

Ibrugtagning som stiftelsesbetingelse i IP- og markedsføringsretten | NIR 3/2023

Use as a Formal Requirement in IP and Marketing Law

Den kendetegnsretlige generalklausul – er der styr på den? | NIR 2/2022

The General Clause in Trademark Law – Proper Use?

Beskyttelse af beklædning | NIR 2/2021

Clothing as protectable subject matter

”Varemærketyveri” – en fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 (Del II) | NIR 2/2017

“Trade Mark Theft” An Interpretation of Section 15 Third Paragraph 3 in the Danish Trade Marks Act (Part II)

Beskyttelse og Krænkelse af Farvemærker i Danmark | NIR 5/2016

Registration and Scope of Protection of Colour Marks

Er en forbudsklausul i en softwarelicensaftale gyldig og kan håndhæves? | NIR 3/2016

Are a Non-Assignment Clause in a Sofware License Agreement Valid and Enforceable?

Hvilket lands lovgivning finder anvendelse, når ophavsrettigheder krænkes på Internettet? | NIR 3/2011

Which rules on applicable law can be used for copyright infringements on the Internet?

"Varemærketyveri" - en fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 | NIR 1/2011

"Trade mark theft" - An interpretation of section 15 third paragraph 3 in the Danish Trade marks act