Artiklar av Frederik Lind Jørgensen

Designrettigheder og genbrug af produkter – ubegrænset konsumption? | NIR 1/2023

Design rights and reuse of products – unlimited exhaustion?