Artiklar av Maria Fredenslund

Effekt og implementering af EUs ophavsretsdirektiv (DSM) artikel 17 i dansk ret | NIR 4/2022

Danish implementation and results of Article 17 of the EU DSM Directive