Artiklar av Ole Andreas Rognstad

Nordisk opphavsrett og kulturliv i lys av internasjonal og EU-rettslig utvikling. Innledning til det XVIII nordiske opphavsrettsymposiet | NIR 4/2022

Nordic copyright law and culture in light of the developments in EU and international law. Introduction to the XVII Nordic copyright symposium