Artiklar av Magnus Stray Vyrje

Forledet av Huldra? Kommentar til Huldra-dommen (Rt. 2007 s. 1329) I | NIR 2/2009

Seduced by the siren? A comment on the decision by the Norwegian Supreme Court in Rt. 2007 s. 1329