Artiklar av Irina Eidsvold Tøien

Originalitetskriteriet i EU-retten – ny kurs? | NIR 4/2012

The Notion of Originality in EU Law – A New Course?