Artiklar av Henriette Damsgaard

Biopirateri – Patentansøgeres potentielle forpligtelser i forhold til opfindelser der involverer biologiske ressourcer | NIR 2/2012

Bio-Piracy – The Patent Applicant’s Potential Obligations in Relation to Inventions Involving Biotechnological Resources