Artiklar av Bengt O. Hermansen

Elementer fra åndsverklovens tilblivelse i den digitale tid – utviklingen 1995–2005 | NIR 2/2012

Elements from the Origin of the Norwegian Copyrigt Act in The Information Society – the Development from 1995 to 2005