Articles by Nicolai Lindgreen

Danske domme på patent- og brugsmodelområdet fra år 2008–2014 (1. halvår) | NIR 3/2015

Danish Case Law on the Patent and Utility Model Fields During the Year 2008 to the First Half of the Year 2014

Automatisering af en allerede kendt proces. Kommentar til Højesterets dom af 21. august 2007 (U 2008.2554 H) | NIR 5/2009

Automation of an already known process. A comment on the decision by the Danish Supreme Court of 21 August 2007 (U 2008.2554 H)

Nye danske domme på patent- og brugsmodelområdet | NIR 2/2008

Recent Danish judgements in the fields of patents and utility designs

Kommentar til Højesterets domme af 14. oktober 2005 (UfR 2006.190H) og 25. november 2005 (UfR 2006.612H) | NIR 4/2007

A commentary on the decision of the Supreme Court of October 14, 2005 (UfR 2006.190H) and November 25, 2005 (UfR 2006.612H)

Ændring af patentkrav efter udstedelse | NIR 6/2006

Patent claim modification after issuance

EF-patentet – kan vi finde en fælles nordisk indstilling? | NIR 1/2005

The Community patent – can we reach a joint Nordic understanding?

Dansk dom om brugspligt og velkendte mærker | NIR 2/2002

A Danish court decision about the use requirement and well known marks