Articles by Hans Henrik Lidgard

Löser immaterialrättskonsumtion och tvångslicenser aidsproblem i världens fattigaste länder? | NIR 1/2004

Do exhaustion of intellectual property rights and compulsory licenses solve the aids-problems of the poorest countries of the world?

Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion – EG-domstolens avgörande i ”Davidoff-fallet” | NIR 1/2002

The importance of consent with regard to international exhaustion of trade mark rights – The EC-court decision in the Davidoff” case

Immaterialrätt i Kina (Del II). Licensiering av rättigheter | NIR 2/1986

Intellectual Property in China (Part II). Licensing of Rights