Articles by Tobias Kempas

Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering | NIR 6/2013

Genuine Use and Scope of Alteration of Trade Marks in Europe and Sweden. An Update

Användningstvång och ändringsomfång | NIR 2/2005

User requirement and the scope of modification of trademarks