Articles by Tarja Koskinen-Olsson

Kollektivförvaltning och konkurrensrättsliga frågor | NIR 6/2009

Collective administration and competition law issues

Begreppet "privatkopiering" i nordisk upphovsrätt i ljuset av den internationella och europeiska utvecklingen under de senaste åren | NIR 4/2001

The notion "private copying" in Nordic copyright law in the light of the international and European development during the past latest years