Articles by Terese Foged

Ophavsretlige udfordringer ved DTT primær transmission og retransmission | NIR 6/2009

Copyright challenges by primary transmission and retransmission of digital terrestrial television