Articles by Martin Sick Nielsen

Retten til et virksomhedsnavn – en kommentar til Højesterets dom af 1. december 2006 i Waterproof-sagen (U 2007.708 H) | NIR 5/2009

The right to a trade name. A comment on the decision by the Danish Supreme Court of 1 December 2006 (Waterproof) (U 2007.708 H)