Articles by Andreas Talle-Holmqvist

Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem | NIR 5/2009

VAT on copyright remuneration – a genuine problem