Articles by Kaia Bugge Fougner

Fra norsk rettspraksis | NIR 2/2009

Norwegian case law

Fra norsk rettspraksis | NIR 1/2009

Norwegian case-law