Articles by Clement Salung Petersen

Toldforordningen, EF-varemærker og transitforsendelser – en kommentar til U 2008.1826 H | NIR 5/2009

The Customs Regulation, EU and transit goods. A comment on the decision by the Danish Supreme Court of 6. maj 2008 (U 2008.1826 H)

Fra dansk domspraksis | NIR 4/2009

Danish case law

Forbud mod for tidlig lancering af generiske lægemidler: Hvor tidligt kan et foreløbigt forbud nedlægges? Kommentar til Østre Landsrets kendelse af 18. november 2008 | NIR 4/2009

Injunction for early launch of generic medicines: how early can an interlocutory injunction be granted? a comment on the order of the eastern court of appeal of 18 november 2008

Netværksoperatørernes rolle i bekæmpelsen af ophavsretskrænkelser på internettet | NIR 1/2009

The role of the service providers in combating copyright infringements on the internet

Bevissikring og parallelimport – en kommentar til U 2006.2982 H (Blend) | NIR 2/2008

Securing evidence and parallel import – a comment on U 2006.2982 H (Blend)

Suspensionsforordningen og national forvaltningsret – en kommentar til U 2005.1537 H | NIR 4/2006

The suspension regulation and national administrative law – a commentary to U 2005.1537 H