Articles by Kerstin Calissendorff

Upphovsrättslagen och prejudikatbildningen | NIR 2/2011

The Copyright Act and the formation of precedents

Några reflektioner i anledning av ett mål i Högsta domstolen | NIR 3/2010

Some reflections in relation to a case by the Swedish Supreme Court

Prejudikatbildningen i Högsta domstolen i upphovsrättsliga mål | NIR 5/2004

The establishment of copyright precedents by the Supreme Court

Litteratur | NIR 4/2003

Literature

Verkshöjdsbegreppets tillämpning under senare tid i Sverige och från Gustaf Frödings brev till "man känner sig som en ödla" | NIR 4/2001

The concept of "level of creativity" as lately applied in Sweden (from the letters Fröding to"feeling like a lizard")