Articles by Anna Hammarén

Fotografirätt. Särskilt om skyddet för fotografier utan verkshöjd | NIR 3/2017

Protection of Photographs. With a Focus on Photographs Which are not Photographic Works