News items for 'UfR'

Varemærkeret til betegnelsen ”UFR” for en domssamling. Ikke indgreb i varemærkets funktioner. Beskrivende brug af en andens varemærke NIR2019W3

Rättsfall | Danmark

Sagsøger, Karnov Group Denmark A/S, udbyder informationstjenester til særligt professionelle brugere, herunder den i Danmark førende domssamling ”Ugeskrift for Retsvæsen”, som normalt forkortes ”UfR”. Sagsøgte, J.H. Schultz Information A/S, udbyder ligeledes en række informationstjenester til særligt professionelle brugere, herunder juridiske portaler med domsdatabaser og er dermed konkurrent til Karnov Group. Schultz indsamler selv dommene til domsdatabasen, men bruger betegnelsen ”UfR” til fremsøgning af domme.