News items for 'Högsta domstolen'

Järnrörsmålet i HD – yttrandefriheten får stå tillbaka för upphovsrätten NIR2020W2

Rättsfall | Sverige

Högsta domstolen (HD) har meddelat dom i det s.k. järnrörsmålet – domstolen själv benämner målet ”Mobilfilmen” – mellan klaganden Sveriges Television AB (SVT) och motparten Kent Ekeroth. HD fastställde domslutet från Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), 2019-07-15, PMT 1473-18. PMÖD:s domslut har tidigare kommenterats av Rosén.

Nytt och självständigt verk eller bearbetning. Några kommentarer i anledning av NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabockar) NIR2019W5

Rättsfall | EU

Fotografen JL följde under ett antal dagar CP som varit misstänkt för mordet på Olof Palme, för att ta bilder på honom. Han tog en porträttbild i närbild, som redigerades av JL, och som senare kom att i stort utsträckning användas i massmedia. Utan samtycke från fotografen JL använde sedan konstnären MA fotografiet som förlaga när han målade ett porträtt av CP. Porträttet utgjorde en del i oljemålningen ”Svenska syndabockar”.