Articles by Carl Lebeck

Mot en rätt att bli glömd? – något om persondataskydd, informationsfrihet och sökmotorers ansvar i EU-rätten | NIR 6/2014

Towards a Right to be Forgotten – on Personal Data Protection, Freedom of Information and Searchenging responsibility under EU law