Articles by Bo Johansson

Intermistiska beslut i svenska marknadsdomstolen. | NIR 4/1985

Interlocutory Injunctions in the Swedish Market Court